Dr. Várnai Ferenc


Zeneszerző, nép- és műzenekutató, zenei író, ny. gimnáziumi és főiskolai tanár
Komponist, Volks- und ernstmusik Forscher, Musik- schrifsteller, Pers. Professor
Composer, reserarcher of folk- and composed music, musical specialist, Professor, retired teacher

 • INTEC ONLINE KFt.-a honlap tárhely szolgáltatója

 • Várnai Ferenc zeneszerzőtől megkaphatók és meghallgatható belőlük CD lemezeken:


 • Magyar népdalcsokrai, összeállításai: iskolai, női, férfi és vegyes öszetételű népdalköröknek, népdalkaroknak kottán
  Meghallgatható belőlük az 1-es és 2-es lemezről 33 összeállítás

 • Várnai Ferenc dalfeldolgozásai és kóruskompozíciói:
  1. magyar népdalokból és különböző népek dalaiból készült feldolgozásai, valamint könnyű és középnehéz kóruskompozíciói kottagyüjteményei: gyermek, ifjúsági és felnőtt énekkaroknak
   Meghallgathatók ezekből a 3-as  lemezen 54 felvétel

  2. magyar népdalkórusai kottán, a 11-es számú CD-vel

  3. magyarországi német dalfeldolgozásai, kottagyűjteményei: leány- és női karoknak és vegyeskaroknak
   A 4-es lemezen 21 feldolgozás hallható német nyelven

 • Fúvószenekari kompozíciói: ifjúsági és felnőtt fúvószenekaroknak, koncertfúvószenekaroknak kottán
     Két lemezen, 5-ös sz. és a 6-os sz. CD-ken 20 kompozíció hallgatható meg, amelyek közül 5 kompozíció két féle előadásban is felhangzik

 • Terjedelmesebb énekes-hangszeres művei: két kantátája, szólistákra, leány (női) karokra és hangszeres együttesre kottán
  A művek meghallgathatóak a 7-es sz. és a 8-as sz. lemezről

 • Egyéb énekes-hangszeres feldolgozásai:
  1. Szoprán hangra és kamaraegyüttesre írt két magyar baranyai népdalbokréta
   Meghallgatható a 9-es sz. lemezről

  2. Szoprán hangra és kamaraegyüttesre írt öt magyarországi német népdalfeldolgozása, német nyelven
   Meghallgatható a 4-es sz. lemezről

  3. Két férfi (tenor és bariton) hangra, hangszerekre és kamaraegyüttesekre írt 6 német dalfeldolgozása, a székelyszabari német férihármas dalaiból kottán
   Szintén a 4-es sz. lemezről hallgatható meg

 • Vonószenekari és kamarazenekari kompozíciói, feldolgozásai:

  1. Három vonószenekari kompozíció: 4 hegedűre, gordonkára, bőgő szólamokra kottán
   Meghallgatható a 9-es sz. lemezről

  2. Két kamarazenekari kompozíció: 2 klarinétra, 2 hegedűre, mélyhegedűre, gordonkára, bőgő szólamokra kottán
   Szintén a 9-es sz. lemezről hallgatható meg

 • Kórusok részére komponált művei:

  1. Alsó és felső tagozatos iskolai kórusoknak írt művei

  2. Leány és nőikaroknak komponált kórusai

  3. Férfikarok részére írt művei

  4. Vegyeskarok részére írt kóruskompozíciói

 • Egyéb énekek: hat "Mikulás-ének" óvodásoknak és alsó tagozatosoknak kottán
     A 10-es sz. lemezről hallgatható meg

 • Várnai Ferenc CD-és megjelenései

 • Várnai Ferenc további CD-és megjelenése 18 lemezen

 • Várnai Ferenc zenei tanulmányai és könyves kiadványai

 • Várnai Ferenc szerzői műveiből álló 6 db. CD-és összeállítása

 • Várnai Ferenc elérhetősége

 • Várnai Ferenc a Who is who Magyarországon oldalán

 • Várnai Ferenc a KÓTA oldalán

 • Várnai Ferenc, Dr. Gerzanics Magdolna honlapján

 • INTEC ONLINE KFt.-a honlap tárhely szolgáltatója


 • .